การจัดส่ง

จัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย 

ระยะเวลาในการจัดส่ง 2-7 วัน